TAV İŞLETME HİZMETLERİ  İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKASI;

TAV İşletme Hizmetleri A.Ş., yenilikçi hizmet ve proaktif yönetim anlayışı ile çalışanlar, tedarikçi çalışanları, müşteriler ve tüm paydaşlar için İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemini, çalışma düzeninin değişilmez bir parçası olarak kabul eder.

Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlar için İş Sağlığı ve Güvenliği birinci öncelikli olup, sürekli gelişmeyi temel alan bir İş Sağlığı ve Güvenliği sistemi dahilinde güvenli bir çalışma ortamı yaratmak doğrultusunda;

  • Sıfır İş Kazası ve Meslek Hastalığı amacı doğrultusunda, tehlike ve riskleri belirleyip İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünü istenilen seviyeye çıkarmak,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili süreçleri, uygun dokümantasyonlar ile eksizsiz şekilde uygulanmasını sağlamak,
  • Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda farkındalık ve kişisel becerilerini arttırmak,
  • Ulusal ve Uluslararası mevzuata ve sözleşmelere tamamiyle uygunluk sağlamak ve standartlara uymak,
  • Müşteriler, çalışanlar, alt yükleniciler ile sürekli iletişim halinde bulunarak, İş Sağlığı ve Güvenliği süreçlerini eksiksiz sürdürmek,
  • Tüm çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini göz önüne alıp kontrol altına alarak çalışmalara başlamalarını sağlayarak, bu kültürü çalışanlara kazandırmak,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini geliştirecek fırsatları değerlendirerek, sürekli iyileştirmenin tüm çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlamak,
  • Yönetici ve her kademeden çalışanlar, çalışan temsilcileri ve tüm destek elemanlarını tüm İş sağlığı ve Güvenliği süreçlerine dahil edip, onların fikir ve görüşleriyle desteklenerek belirlenen faaliyetler doğrultusunda İSG hedeflerine ulaşmayı amaçlar.